Overblijven

Alle leerlingen lunchen samen met hun eigen leerkracht in de klas. Daarna spelen de leerlingen buiten op het plein en zijn ouders verantwoordelijk voor een (sociaal) veilige situatie waarin ze kunnen spelen. Elke pauze zijn er vier ouders nodig - twee voor het kleuterplein en twee voor het grote plein. 
Het overblijven wordt georganiseerd door de overblijfcoördinator – Anne Wassinkmaat. Haar mailadres is: avandrie@hotmail.com
Als veel ouders zich voor deze taak inzetten, blijft het aantal keer dat een ouder overblijft overzichtelijk en blijven de overblijfbijdrage beperkt. 

De overblijfbijdrage bedraagt voor het cursusjaar 2023-2024 € 200,00 per gezin. Hiervan wordt het bedrag dat u door participatie aan het overblijven hebt bespaard afgetrokken. Het te betalen bedrag wordt in twee ongeveer gelijke termijnen achteraf bij u in rekening gebracht. 

Voor de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang kan contact worden opgenomen met de directeur. Deze mogelijkheden vallen niet onder verantwoordelijkheid van de school.