Overblijven

Onze school is een streekschool. Tussen de middag blijven alle leerlingen op school. Ouders zijn verantwoordelijk gedurende de tijd die hun kinderen tussen de middag op school doorbrengen. We hechten er waarde aan dat er ook tijdens de middagpauze sprake is van een (sociaal) veilige situatie die de kinderen als plezierig ervaren. De school faciliteert deze voorziening, o.a. door een teamlid als aanspreekpunt te laten fungeren. Het overblijven wordt georganiseerd door de overblijfcoördinator – Lisa Droogendijk, e-mail: reneenlisadroogendijk@gmail.com 
 
De overblijfbijdrage bedraagt voor het cursusjaar 2021-2022 € 200,00 per gezin. Hiervan wordt het bedrag dat u door participatie aan het overblijven hebt bespaard afgetrokken. Het te betalen bedrag wordt in twee ongeveer gelijke termijnen achteraf bij u in rekening gebracht. 
 
Voor de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang kan contact worden opgenomen met de directeur. Deze mogelijkheden vallen niet onder verantwoordelijkheid van de school.