Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (mr) is een beleidsorgaan en heeft als taak om, samen met de directie, een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en om mee te denken in het onderwijsbeleid en de identiteit van de school. De mr bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Annette van Hell is de voorzitter en samen met Maaike Tijssen vertegenwoordigen zij de ouders. Dorothea Dogterom (secretaris) en Judith Schreur vertegenwoordigen het team. Nadat de notulen van de vergadering zijn goedgekeurd, worden deze openbaar gemaakt in de Digitale Boekenkast op het Ouderportaal.