Aanmelden leerling

Kennismakingsgesprek

Wanneer u geïnteresseerd bent in de school, kunt u een gesprek aanvragen bij de directeur Daniël Overdijk via d.overdijk@educatis-rpo.nl. Tijdens het bezoek is er ruimte voor een wederzijdse kennismaking. 

Aanmelding van nieuwe leerlingen is mogelijk voor ouders die de grondslag en de levensbeschouwelijke identiteit van de school onderschrijven of respecteren. Kinderen van ouders die de grondslag van de school onderschrijven worden toegelaten. Kinderen van ouders die de grondslag van de school respecteren worden toegelaten bij een positief besluit van de directeur. Bij dit besluit speelt de samenhang tussen gezin, school en kerk een belangrijke rol. De aanmelding vindt plaats door middel van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Hierop volgt een bevestiging van deze inschrijving door de school. 
 

Aanmelden van uw kind

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u op de website: naardebasisschool.utrecht.nl