Zorg

Ieder kind moet zich veilig voelen op school, uitgedaagd worden en met plezier naar school gaan. Als een leerling zich veilig en gezien voelt, is hij/zij in staat om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Wij bieden vanuit ons basisaanbod zorg aan alle leerlingen die bij ons op school zitten. Dit betekent dat leerlingen die extra zorg nodig hebben dat ook krijgen. Of dit nu om ontwikkelingsachterstand of -voorsprong (meer- en hoogbegaafd) gaat. De ondersteuning kan geboden worden door een onderwijsassistent, maar het kan ook een leerkracht zijn die de hulp geeft. Op zo’n moment neemt de onderwijsassistent de groep over.  

De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen school. Daarnaast heeft de school een interne vertrouwenspersoon. 

De school heeft dit beleid verwoord in het schoolondersteuningsprofiel. Klik hier voor meer informatie.