Missie en visie

Met ons onderwijs, gebaseerd op de Bijbel, willen we aansluiten bij de christelijke opvoeding die thuis wordt gegeven. Dit komt tot uiting in een dagopeningen waarbij het vertellen uit de Bijbelse geschiedenissen, het leren van de psalmen en christelijke liederen en het behandelen van het Kort Begrip onderdeel van ons lesprogramma is.  

We willen dit onderwijs concreet maken aan de hand van kernwaarden. Vanuit de kernwaarden (samen-één, verbinding, talentontwikkeling, bewust zijn en (werk)plezier) geven wij elke dag onderwijs. Dit veronderstelt dat we voortdurend streven naar kwalitatief goed onderwijs en we van elkaar kunnen leren. Deze kernwaarden vormen de basis voor de manier waarop we met elkaar omgaan en hoe we met leerlingen en ouders communiceren. Vanuit deze visie bereiden we de leerlingen voor op hun plaats in onze (multiculturele) samenleving.  

Het is onze missie deze waarden en normen leerlingen voor hun verdere leven mee te geven.