Kernwaarden

Als team hebben we de volgende woorden tot onze kernwaarden van het onderwijs geformuleerd: samen-één, bewustzijn, verbinding, talentontwikkeling en werkplezier.  

Bovenstaande kernwaarden zijn in het logo van de school vertegenwoordigd in vijf stenen. Elke kernwaarde is gekoppeld aan een bepaalde kleur. Het geheel van het logo verwijst naar 1 Samuël 7 vers 12: ‘Samuël nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen en hij noemde diens naam Eben-Haëzer; en hij zei: tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen’.  

De lichtblauwe steen staat voor samen-één. We hebben elkaar als school, ouders en kerk nodig. Hierin staat het zoeken naar wat ons bindt centraal. We hebben een gezamenlijk doel, namelijk leven naar het Woord van God en respect hebben voor elkaar en elkaars mening. Hierin kunnen we met en van elkaar leren. Samen leven, leren en werken.  

Om samen-één te zijn, is er verbinding nodig (groene steen). Die verbinding ontstaat wanneer er met elkaar geleefd en naar elkaar geluisterd wordt. Dat uit zich in leerlingen die respect voor elkaar hebben en goed samenwerken. Er wordt een sfeer gecreëerd waar een ander zich fijn bij voelt. Kortom, er is oog voor elkaar.  

Als aan de basisvoorwaarden is voldaan, wordt het mogelijk om de leerlingen echt iets te leren en aan te sluiten bij hun talenten (gele steen). Ieder kind heeft zijn eigen talenten en die willen we aanspreken door verschillende activiteiten. Hierbij gaat kwaliteit voor kwantiteit in de talentontwikkeling. De steen bovenop het logo (rood) staat voor (werk)plezier. We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier  leren in een open en veilige sfeer. De leerlingen maken eigen keuzes waarmee de intrinsieke motivatie voor het leren wordt gestimuleerd. 

De donkerblauwe steen staat voor bewustzijn. We willen de leerlingen bewust maken van het staan in de maatschappij en welke keuzes dit van hen vraagt.