Doelgericht leren

Wij bieden doelgericht onderwijs aan waarbij leerlingen nauw betrokken en verantwoordelijk worden bij hun eigen leerproces. Leerlingen leren persoonlijke doelen stellen, die te realiseren, leerstrategieën te ontdekken en benutten. We werken daarbij met doorgaande leerlijnen, zodat leerlingen goed de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. 

In de praktijk betekent dit dat we kennis overbrengen en leerlingen (21-eeuwse) vaardigheden aanleren op het gebied van communicatie, samenwerken, creatief denken en digitale vaardigheden. Bovendien coachen we hen in hun ontwikkeling.  

Deze manier van werken wordt tijdens het thematisch onderwijs het meest zichtbaar. Middels de methode TopOntdekkers ontdekken ze de wereld om hen heen en gaan leerlingen op zoek naar informatie, plannen ze hun opdrachten om die op tijd afgerond te hebben en leren ze dit op verschillende wijze te presenteren.