Doelgericht leren

Wij bieden doelgericht onderwijs aan waarbij leerlingen nauw betrokken worden bij hun eigen leerproces en daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Leerlingen leren persoonlijke doelen stellen, die te realiseren en leerstrategieën te ontdekken en die te benutten. Middels kindgespreken houden we als leerkrachten hier zicht op en coachen we de leerlingen.

In de praktijk betekent dit dat we kennis overbrengen en leerlingen (21-eeuwse/levens) vaardigheden aanleren op het gebied van communicatie, samenwerken, creatief denken en digitale vaardigheden. 

Deze manier van werken wordt tijdens het thematisch onderwijs het meest zichtbaar. Middels de methode TopOntdekkers ontdekken leerlingen de wereld om hen heen en gaan ze op zoek naar informatie, plannen ze hun opdrachten en leren ze dit op verschillende manieren te presenteren.