Bijbels onderwijs

De Bijbel is voor ons het Woord van God we geven dan ook bijbelgetrouw onderwijs. Tijdens de dagopeningen zingen en bidden we met elkaar en wordt er een geschiedenis uit de Bijbel verteld. We vertellen dat de Heere Jezus als redder van zonden gekomen is dat dat er bij God genade is. 
In de dagelijkse lessen en in de onderlinge omgang is de Bijbel onze gids. 

Het doel van ons onderwijs is het vormen van leerlingen en dat zij, in afhankelijkheid van God, kennis en ervaringen opdoen. En dat ze die, samen met hun persoonlijkheid, kunnen inzetten voor God en de maatschappij.