Ouderavond: vorming van kinderen

‘Hoe vormen wij onze kinderen?’

Dat was het thema van de ouderavond waarbij we nadachten over hoe we met kinderen in gesprek kunnen gaan over relaties en seksualiteit. Sjoerd van den Berg heeft ons meegenomen in dit onderwerp door het schetsen van hoe de seksuele vorming bij een kind verloopt en hoe we hier op school en thuis bij aan kunnen sluiten. We hebben nagedacht over hoe we bij kunnen dragen aan de persoonsvorming van kinderen vanuit een christelijk perspectief.  

Op school gebruiken we in de groepen 1 t/m 8 de methode Wonderlijk Gemaakt waarbij vanuit Bijbelse waarden inhoud wordt gegeven aan de thema’s zelfbeeld, duurzame relaties, sociale normen en weerbaarheid.

Ouders hebben een informatieboekje meegekregen waarin deze thema’s verder worden uitgewerkt en handvatten worden aangereikt om met kinderen in gesprek te gaan. Kijk voor meer informatie op: https://wonderlijkgemaakt.nl/