Kerstviering

Volle aandacht voor het Bijbelverhaal over Jozef en Maria die helemaal van Nazareth naar Bethlehem liepen op bevel van Keizer Augustus om beschreven te worden. In de herberg was geen plaats voor Jozef en Maria, maar wel in de stal buiten de stadspoort en daar werd Jezus, onze Redder, geboren! Het was erg mooi om samen met de kinderen te zingen en muziek te maken.