Kernwaardeviering - verbinding

Om de kernwaarden van de Eben-Haëzerschool voor leerlingen inzichtelijk te maken, houden we zogenaamde kernwaardevieringen. In elke viering staat een kernwaarde centraal. We zijn begonnen met de groene steen uit het logo - verbinding. Wij zijn als leerlingen en leerkrachten met elkaar verbonden. Hoe zie je dat? Doordat we elkaar helpen of te vragen 'hoe gaat het met je?'. Of door samen te spelen met kinderen die je nog niet kent. Maar wij zijn ook verbonden met de ouders van school, door de vele formele, maar ook door veel informele contacten.
Aankomende tijd leggen we op deze kernwaarde extra nadruk in de hoop de onderlinge verbinding te verstevigen!