Kernwaardeviering - bewustzijn

Wie goed doet, goed ontmoet. Dat was de boodschap van een filmpje waarbij een vrolijke mevrouw een plantje bracht bij een eenzame buurvrouw. De eenzame mevrouw gaf op haar beurt ook weer een plantje af bij haar buurman. Op die manier werd ‘het goede’ doorgegeven. We hebben geleerd dat het belangrijk is dat we nadenken (bewust worden) over het feit dat ons gedrag invloed heeft op anderen. Het lukt ons echter niet altijd om lief te zijn voor anderen. Omdat de Heere Jezus dat wel kan, wil Hij ons daarbij helpen.