Aandacht voor ieders talent!

Bijenhotel
Ze zijn in september al begonnen. Elke week is er hard aan gewerkt en nu is het klaar. Het Bijenhotel. Acht leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 gingen aan de slag met een thema dat zij interessant vonden. Dit keer stond het thema natuur centraal en deze acht kinderen hebben zich hiervoor ingeschreven. De leerlingen hebben van alles geleerd over verschillende soorten bijen. Hoe deze bijen een nest bouwen. En nog veel meer! Intussen zijn de jongens en de meisjes gaan boren en zagen om een heus bijenhotel te maken.

Talentontwikkeling
Vandaag presenteerden de groep hun creatie aan de overige kinderen van de school. Dit is talentontwikkeling, één van de kernwaarden, op onze school.