Welkom op de website van de Eben-HaŽzerschool

Terugblik oudermorgen + Thema Biddag

20 februari 2020

Oudermorgen

Als team kijken we terug om een mooie oudermorgen. Veel ouders/verzorgers hebben een kijkje genomen in de klas van hun kinderen. We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van hoe we op school vorm geven aan het onderwijs aan de kinderen. Bedankt voor uw belangstelling!

Biddag

Op school hopen we in de week van Biddag stil te staan bij het thema 'Vraag gerust' naar aanleiding van Lukas 11:1-13. Dit thema is ook door gegeven aan de kerken met de vraag om op biddag in de preek bij dit Bijbelgedeelte/thema stil te staan. Op maandag 9 maart zullen we op school in een gezamenlijke weekopening ook stil staan bij dit thema.