Welkom op de website van de Eben-HaŽzerschool

Vakantierooster 2020-2021

31 januari 2020

Vakantierooster

Het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021 is vastgesteld. De kinderen zijn vrij op:

Herfstvakantie: 19 oktober 2020 – 23 oktober 2020
Dankdag: 4 november 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 – 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 februari – 26 februari 2021
Biddag: 10 maart 2021
Goede Vrijdag en Pasen: 2 april – 5 april 2021
Meivakantie: 3 mei – 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 16 juli 2021 – 27 augustus 2021

Naast deze vakantieplanning volgen nog een aantal andere dagen waarop de kinderen vrij zijn. Over deze dagen informeren wij u op een later tijdstip.