Leerling aan het woord

Wille-Mare:
Je leert van alles op deze school. Begrijpend lezen, taal, topontdekkers, topo en nog veel meer. Ik vind deze school een goede school, want je hebt veel dingen die je kan doen op het plein of binnen.
De juffen hebben leuke en grappige ideeën en het is heel gezellig in de klas.
Als je bepaalde vakken niet goed snapt of lastig vind, krijg je daar extra hulp en uitleg voor.
Vind je bepaalde vakken makkelijk? Dan krijg je juist extra uitdagingen.
We zijn een Christelijke school en leren psalmen en bijbelteksten uit ons hoofd. En dat vind ik dus leuk aan deze school.