Algemeen

De Eben-Haëzerschool is een basisschool midden in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De school is samen met een andere school (Onder de Bogen) in één pand gehuisvest dat in december 2016 is opgeleverd. De school telt ongeveer 90 leerlingen die verdeeld zijn over vier groepen. Vanwege het leerlingenaantal is werken met combinatiegroepen, waarbij verschillende jaargroepen samen als één groep fungeren.

Op onze school zitten leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep en doorlopen binnen acht aaneengesloten jaren de basisschool. We kijken per individuele leerling wat hij/zij nodig heeft en bieden maatwerk. Dit systeem vraag van de leerkracht extra vaardigheden, maar biedt de leerling extra mogelijkheden om bijvoorbeeld om te gaan met uitgestelde aandacht en zelfstandig werken. Elke groep krijgt les van maximaal twee leerkrachten waarbij één of beide leerkracht(en) eindverantwoordelijk is/zijn voor de groep.

Iedereen, kinderen en leerkrachten, moeten zich op onze school veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door scholing en cursussen breiden de leerkrachten elk jaar hun pedagogische en didactische vaardigheden uit.